as_home_150.jpg
 

Agentia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agentia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM) a dorit implementarea proiectului “Sistem Integrat de Mediu” cu scopul de a gestiona, procesa și analiza toate informaţiile în domeniul protecţiei mediului într-o manieră cât mai coerentă.

Beneficii:

  • Proiectul se aliniază cu directivele europene 147/2009 CE, privind conservarea păsărilor sălbatice și  92/43/CE din 21 Mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și flora și fauna sălbatică;
  • Raportare unitară către organismele internaţionale;
  • Imbunătăţirea fluxurilor de business în cadrul agenţiei;
  • Realizarea unei platforme electronice de stocare a documentelor și creșterea accesibilităţii lor;
  • Imbunătăţirea comunicaţiilor cu ANPM.

Procese de business:

  • Dezvoltarea unei baze de date unice a resurselor de mediu;
  • E-Guvernare: implementarea serviciilor electronice publice pentru ANPM;
  • Relaţionarea tuturor activităţilor de mediu cu baze de date geografice specifice pentru o gestionare mai bună a factorilor de mediu;
  • Imbunătăţirea condiţiilor de lucru și creșterea productivităţii angajaţilor ANPM;
  • Instruirea agenţiilor teritoriale în protecţia mediului pentru a le familiariza cu potenţialul oferit de către noile tehnologii.
 
 
 
 
 

Copyright © Asesoft International.